Vizita ne muze

ORARI I HAPJES

Çdo ditë: 09:00 – 17:00

Për prenotimet jashtë orarit kontaktoni nëpërmjet e-mailit ose nr. të telefonit

HYRJA NË MUZE

Duke qenë se qëllimi i Muzeut është vetëm edukativ, biletë për hyrje është 100 Lekë (€ 1,00).

VIZITAT NËN DREJTIMIN E GUIDËS

Vizita të prenotuara

Vizitat nën drejtimin e guidës mund të prenotohen përmes telefonit në ditët kur muzeu është i hapur përmes telefonit edhe e-mail.

Anullimi i prenotimeve

Anullimet duhen komunikuar përmes telefonit të paktën 48 orë përpara.

SHËRBIMET PËR PUBLIKUN

Në katin përdhes mund të gjeni fletëpalosje, guida xhepi, kartolina dhe publikime të ndryshme për të thelluar njohuritë tuaja mbi koleksionet e muzeut.

Përmes një ofertë të gjerë dhe të larmishme, Muzeu Dioqezan është i hapur për kategori të ndryshme të publikut: studentë të shkollave pa dallim, persona në moshë madhore (vendas apo turistë), familje, famulli, shoqata etj. Muzeu është i hapur për të ndërmarrë projekte specifik me shkolla, organizata dhe ente të ndryshme.

Mund të bëhen kërkesa për vënien në dispozicion të hapësirave të muzeut në sallën multimediale (sapo të ketë përfunduar) për organizimin e konferencave, takimeve dhe promovimeve të librave. Për të mësuar më shumë rreth tarifave për lëshimin e hapësirave, mund t`i shkruani drejtorit.

Vizitorëve i ofrohet shërbimi i audioguidave në 9 gjuhë të ndryshme. Është e mundur që të lidheni nëpërmjet smartphonit në linkun që jepet në hyrje duke shfrytëzuar falas të këtë shërbim. Është e këshillueshme të përdorni kufie përsonale.

RREGULLORE DHE INFORMACIONE TË NEVOJSHME

  • Nuk lejohen ushqimet dhe pijet në sallat e muzeut.
  • Nuk lejohen kafshët, me përjashtim të qenve shoqërues të personave të verbër.
  • Nuk lejohet duhani.

FOTOGRAFI DHE VIDEO

  • Në sallat e ekspozitave të muzeut mund të bëhet video dhe fotografi amatore (pa blic) që mund t`i ndani edhe në platformat sociale të muzeut.
  • Filmimet profesionale me qëllim komercial duhet të autorizohen nga drejtoria.
  • Për autorizime jeni të lutur t`i shkruani e-mail muzeut

Muzeu Dioqezan Shkodër-Pult © 2021.Të gjitha të drejtat e rezervuara