“Muzeu Nënë” e “Muzeu i përhapur”

Elementi themelues i Muzeut është lidhja e tij e ngushtë me territorin dioqezan, rimarrë në itinerarin muzeor dhe ai vetë muze në qiell të hapur, për t’u zbuluar dhe për t’u njohur më tej.

Në këtë optikë të Muzeut të përhapur, Muzeu Dioqezan Shkodër-Pult është një “Muze Nënë” i aftë që të dialogojë me realitetet e tjera dhe të nxisë procese të virtytshme: bashkëpunime me Institucionet, me pole dhe muze të tjerë, me Institute kërkimore dhe Universitete, lidhje me itinerare turistike.

Në këtë seksion, në fund të vizitës në Muze, ne ofrojmë elemente nga “Fondet” specifike të vendeve të tjera në territor, që gjithashtu mund të vizitohen pasi ato janë vende që flasin për një histori që këtu, në “Muzeun Nënë” vetëm sa janë përmendur, por që u referohen atyre.

Muzeu Dioqezan Shkodër-Pult © 2021.Të gjitha të drejtat e rezervuara